Documents

Donació de Pere Vendrell, de Taialà, a favor de la seva germana Isabel, esposa de Joan Monjo, del mas Bosc de Raset - Pergamins Aj. Girona - (31 octubre 1529)

Vist: 1477
Pergamins Ajuntament de Girona. Donació (31/10/1529)
Pergamins Ajuntament de Girona. Donació (31/10/1529)

31 d'octubre de 1529

Donació inter vivos atorgada per Pere Vendrell, de la parròquia de Taialà, a favor d’Isabel, la seva germana, esposa de Joan Monjo, teixidor de llana i pagès de la parròquia de Cervià, del mas Bosc del veïnat de Raset, parròquia de Cervià, amb la retenció de tres vessanes de terra en un camp anomenat dels Perers. Segueix definició atorgada per Isabel a favor del seu germà Pere Vendrell de 60 lliures que li devia de l'heretetat de Pere Vendrell, el seu pare, per raó del dot.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat: 2 Manuscrit, Pergamí, 542 × 333 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)