Documents

Venda atorgada per Anna Julià a favor de Joan Carabús, d'una peça de terra situada a Raset - Pergamins Aj. Girona - (24 febrer 1608)

Vist: 1464
Pergamins Ajuntament de Girona. Venda, àpoca i lliurament de possessió (24/2/1608)
Pergamins Ajuntament de Girona. Venda, àpoca i lliurament de possessió (24/2/1608)

24 de febrer de 1608

Venda atorgada per Anna Julià, vídua de Jaume Julià, pagès, senyor útil del mas Julià del veïnat de Raset de Cervià, i Miquel Julià, pagès, fill i hereu de l’anterior, a favor de Joan Carabús i del seu fill i hereu Joan Carabús, pagesos amb privilegi militar, també de Cervià, d’una peça de terra situada al veïnat de Raset, prop del camp de Molis, anomenada feixa Carabussa, de mitja vessana d’extensió. Segueix àpoca de la venda i lliurament de possessió de la peça de terra davant de Dalmau de Collferrer, escrivà de Girona, i testimonis.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat: 3 Manuscrit, Pergamí, 552 × 324 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)