Mas Villiter

Vist: 495

El mas Villiter, també esmentat antigament com a mas Marcet i actualment com a mas Fulcarà, estava enclavat a la petita vall de Villiter i el regava el rec homònim que desguassa a la riera de Llançà.

Al segle XVI el mas ja existia i era conegut per mas Villiter. Pertanyia a un cert Antoni Joan i després l'heretà el seu fill Baldiri Joan, que el 29 de setembre de 1593 el vengué a Joan Marcet, pagès de Llançà. A partir d'aquesta data, l'heretat adoptà el nom del seu propietari, Marcet, que l'arrendà a Gabriel Coll, un pastor de Prats de Molló, que l'habità fins al seu òbit l'any 1612. Apareix també al capbreu de la pabordia de Llançà l'any 1631, on consta com a afrontació.

La història d'aquest mas es pot consultar al llibre "Els masos perduts del Cap de Creus" d'Arnald Plujà i Canals.

1 "Els masos perduts del Cap de Creus", per Arnald Plujà i Canals

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)