Bibliografia

Colònies (i veïnats) industrials de la Selva

Vist: 9807

Colònies (i veïnats) industrials de la SelvaColònies (i veïnats) industrials de la Selva. Notícies, evolució i protagonistes.

Autor: Xavier Martí Ylla

El llibre "Colònies (i veïnats) industrials de la Selva" de Xavier Martí Ylla mostra les "notícies, evolució i protagonistes" de les colònies industrials d'aquesta comarca gironina. El llibre recull un ampli ventall de documents que mostren la vida fabril del Pasteral, Osor, Anglès, Bonmatí, l'Empalme, Tordera i Blanes. El llibre consta d'un pròleg de Joaquim Nadal.

Índex:

Pròleg, La Selva i la indústria, Joaquim Nadal i Farreras. 9
Agraïments. 15
Introducció. 17

PRECEDENTS HISTÒRICS I SOCIOECONÒMICS, 23

Alguns apunts sobre la industrialització a la Selva, 23

EL PASTERAL, VIDA DE POBLE EN UN BARRI DE PAS, 37

Resseguint una antiga idea, 37
Teodor de Mas, un visionari entre carlisme, església i empresa, 53
Veïnat industrial i colònia d'estiu, 67
La particular història: ser en el lloc oportú... i veure-la passar (la història), 78

OSOR, DEL TÈXTIL A LES MINES, 87

Joan Clerch i Nicolau, emprenedor o visionari, 87
Desaparició de documents, Església evangèlica, raigs X, bombes i deixadesa, 95
Colònia tèxtil, 97
D'una "mina" en zona minera a colònies per a escolars, 105
Un poble en miniatura, 111
Entre el racionament i el xivarri de les criatures, 118

ANGLÈS, LA «GRAN» INDÚSTRIA, 131

Uns fabricants que vénen de lluny, 131
Neix un veïnats industrial, 139
A manera de crònica en tres etapes (ascensió, cim, davallada), 147
Un casament de la «jet», 151
A la vaga! Sindicalisme al tombant de segle, 164

BONMATÍ, L'OBRA INDUSTRIAL D'UN TERRATINENT, 171

Uns pagesos que es fan industrials, 171
Anomenar-se Bonmatí o el poder d'un cognom, 189
Arbre genealògic de la família Bonmatí, 200
La colònia que esdevé poble, 205
A cavall de la conflictivitat i de la independència, 219

L'EMPALME DE MAÇANET-MASSANES O QUAN EL TREN PASSA DE LLARG, 235

Ambició però sense capital: una única línia. Els orígens, 235
Una gran ciutat per a l'Empalme, 238
Modernitat, especulació i negoci, 251
Tants projectes frustrats!, 264

TORDERA, LA COLÒNIA DEL FRANQUISME, 267

No era «del règim», era «El Règim», 267
Institucions, corporacions i organitzacions. Més apunts, 276
Fibracolor, la cirereta, 279
Tècnica i números en veu pròpia, 286
«Mano de obra joven, dúctil...», 290
Poblat? Colònia? Veïnat? La identitat en una cruïlla, 293
De l'església als escenaris i Luz de Gas, passant pel Moratín i Casinos de Catalunya, 301
Quan l'aniversari és la festa major, 305
Cap a un futur sense identitat, 311

BLANES, LA INDÚSTRIA QUE PORTÀ UN CANVI DE MODEL, 315

El gran salt: de Manresa a Blanes, 315
Quan les bicicletes representaven un perill, 324
Els «racons», i de com viure en una fàbrica, 333
Llums i ombres quan s'és jutge i part, 345
Pel·lícules immorals, 352
Dos conflictes que van marcar època, 356
Amb la salut, millor si no s'hi juga, 368

BIBLIOGRAFIA,375

Consultada, 375
Complementària, 379

Informació extreta del Centre d'Estudis Selvatans

 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)