Santuari de la Font Santa

En el mes de novembre de 1460 Miquel Castelló, pagès del lloc, afirmà haver rebut un avís sobrenatural sobre les propietats miraculoses de l'aigua de la deu de la Font dels Horts de Maria. L'anomenada del lloc s'estengué ràpidament i aviat hi acudí gent d'arreu del país per guarir-se de diferents malalties, sobretot malalts de la viats, reumàtics i paralítics. Foren tants els miracles i els guariments atribuïts a aquesta aigua que Jafre es convertí en el segle XV en una mena de "Lourdes". Molts dels testimonis oculars i la declaració de Miquel Castelló es conserven en un expedient notarial encarregat pel bisbat de Girona.

Mig any més tard de la visió de Miquel Castelló, el 25 de juny de 1461, se celebrà una assemblea general de tots els caps de casa de Jafre, presidida pel vicari general del bisbat, on es decidí la construcció de la capella al costat de la font i s'autoritzà la construcció de piscines separades per a homes i dones, rentadors d'ulls i altres membres.

El santuari es construí al segle XV al costat de la font "dels Horts de Maris" i està dedicat a la Mare de Déu de Gràcia.

Informació extreta de "Girona pas a pas " de Dolors Grau i Lluís Planas
El santuari de la Font Santa a Viquipèdia
Web de l'Ajuntament de Jafre

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)