Masos de Saus

El terme municipal de Saus és situat al sud-oest de l'Alt Empordà, al límit amb el Baix Empordà i el Gironès. El composen els nuclis de Saus, Camallera i Llampaies. El territori és accidentat per les serres suaus de la plana al·luvial empordanesa. La part més gran del terme pertany a la conca del Fluvià, però la rodalia de Llampaies pertany a la conca del Ter. Són petites valls drenades per torrenteres que aflueixen per la riera de Ramema, o de Gaüses, que en part és el límit meridional del municipi amb Viladasens. La riera de Cotet o de Saus recull els escòrrecs dels vessants de la serra de Valldevià, límit oriental del terme amb Vilopriu.

El nom de Saus ha donat nom tradicionalment al municipi, però la capitalitat correspon a Camallera, que és el nucli més gran i en el qual hi ha l'ajuntament.

El terme de Saus es presenta com un lloc realment important quant a ocupació humana en època romana. Son nombrosos els jaciments que s'han trobat dintre el seu terme.  

1 Girona pas a pas, de Dolors Grau, Lluis Planas i Antònia Vilaplana.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)

Can Feliu de Camallera. FOTO: El Punt Avui R. Poch de Feliu
Can Feliu de Camallera. FOTO: El Punt Avui R. Poch de Feliu

Can Feliu

Can Feliu de Camallera és una casa pairal documentada ja l'any 1319, catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), encara avui pertany als descendents de la nissaga1.

1 El Punt Avui, 19/10/2020

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)