Organització del territori

Organització del territori

Per entendre l'estructura territorial a cada època històrica no només cal conèixer les principals institucions laiques o eclesiàstiques que hi havia, sinó que cal estudiar i veure les relacions que hi havia entre elles i els diversos estaments i classes socials. Entre, per exemple, el comte i l'aristocràcia o bé entre els senyors i els pagesos que dominaven la terra.

Cal també plantejar-se un altre tipus de qüestions en relació amb el que hi havia en el passat, com pot ser: ¿per què un camp és com és i quan es va rompre per primer cop? o bé ¿per què el límit d'una determinada parròquia passa per un indret i no per un altre?

Llegeix més...