Bibliografia

Els molins empordanesos baixmedievals. Propietat, explotació i fiscalitat.

Vist: 10458

Els molins empordanesos baixmedievalsEls molins empordanesos baixmedievals. Propietat, explotació i fiscalitat.

Autor: Josep Maria Gironella Granés

Edita: Associació d'Història Rural

Girona, 2014

ISBN: 978-84-9984-257-8

El llibre és un estudi exhaustiu sobre la molineria empordanesa baixmedieval, més concretament, sobre els molins més propers a les viles de Castelló d'Empúries i Perelada a finals del segle XIII i primera meitat del XIV.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)