Bibliografia

Els capítols matrimonials

Vist: 6892

Els capítols matrimonialsEls Capítols Matrimonials.
Una Font per a la Història Social.
Edició a cura de Rosa Ros Massana

Biblioteca d'Història Rural - Col-lecció Fonts, 6
Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines
Centre de Recerca d'Història Rural (Institut de Recerca Històrica) de la Universitat de Girona
Documenta Universitària
Girona, 2010
ISBN: 978-84-9984-000-0

 

Contingut:

Presentació

Per Rosa Ros Massana

PRIMERA PART - LA FONT I LA SEVA REPRESENTATIVITAT

La contractació matrimonial en l'època medieval

1-Els contractes matrimonials a la Catalunya medieval
Per Lídia Donat Pérez, Xavier Marcó Masferrer i Pere Ortí Gost

2-La firma d'espoli forçada
Per Rosa Lluch Bramon

Els capítols matrimonials en l'època moderna i contemporània

3-El procés final d'implantació dels capítols matrimonials (final de segle XVI - començament de segle XVII).
Per Pere Gifre

4-Les clàusules dels capítols matrimonials.
Per Llorenç Ferrer Alós

5-El declivi dels capítols matrimonials en el segle XX
Per Rosa Congost Colomer

Alguns estudis de cas

6- Els canvis en la costum: Igualada en el segle XVIII
Per Julie Marfany

7- Capítols vilatans, capítols rurals. Els capítols matrimonials de Sant Feliu de Guíxols i la Vall d'Aro (1780-1860).
Per Rosa Ros Massana.

SEGONA PART. ELS USOS PER A LA HISTÒRIA SOCIAL

8- Capítols matrimonials i història de la família
Per Llorenç Ferrer Alós

9-Els dots com a indicadors de les desigualtats socials i de la seva evolució en el temps.
Per Rosa Congost Colomer

10- Observacions entorn dels accessoris del dot en el capítols matrimonials dels segles XVII i XVIII. El consum de mobles i robes.
Per Santiago de Llobet Massachs

Apèndix

Una base de dades per a capítols matrimonials
Per Albert Serramontmany i Enric Saguer

Bibliografia

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)