Patrimoni de Cornellà de Terri

El municipi de Cornellà de Terri, que des de l'any 1976 integra també l'antic municipi de Sant Andreu de Terri, engloba els pobles de Cornellà de Terri, Borgonyà, Corts, Pujals dels Cavallers, Pujals dels Pagesos, Ravós de Terri, Sant Andreu de Terri, Sords i Santa Llogaia del Terri. Tots aquests indrets havien estat antigues parròquies rurals d'orígen medieval que s'espassaven per la vall del Terri1.

El terme ha estat habitat des de molt antic i en un primer esment documental trobem Sant Andreu de Terri l'any 8441.

1 Girona pas a pas, de Dolors Grau i Lluís Planas 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)

Santa Maria de Pujals dels Cavallers

L'església parroquial de Santa Maria forma part del conjunt de Pujals dels Cavallers, situat al cim d'un dels turons que separen les rieres del Garrumbert i la Farga1. Trobem citat l'indret l'any 1019 com a Pugals, el 1129 com a Puials i el 1349 com a Puigalt, fins el 1362 amb l'expressió definitiva de Santa Maria de Podialibus Militum2.

El temple és un edifici d'una nau cobert amb volta lleugerament apuntada i absis semicircular capçat a llevant. La coberta fou realçada i a la nau s'obriren simètricament dues capelles. S'afegí, a més, una sagristia que tapa parcialment la part de migdia de l'absis.

L'accés al sotacobert i el campanar es realitza mitjançant una escala exterior que arrenca del costat de la porta principal a la façana de ponent. El campanar és d'espadanya, constituït per tres pilars senzills, i cobert amb un teulat de dos aiguavessos suportat per bigues en voladís perpendiculars a la façana i encastades a cada pilar.

Al fons de l'absis s'obre una senzilla finestra de doble esqueixada, amb una llinda que sembla haver estat renovada tardanament. A la banda de migdia de l'absis també n'hi ha una altra, tapada a l'interior però oberta dins la sagristia. Sobre les finestres resta part d'una imposta amb motllura en cavet, que es manifesta a l'exterior. La portada és constituïda per una simple obertura amb arc de mig punt i llargues dovelles, probablement fruit d'una reforma del segle XVII. Per damunt hi ha una petita finestra amb llinda d'una peça formant un arquet de mig punt.

L'aparell de l'absis, la façana i la meitat de ponent dels murs laterals són constituïts per filades regulars de grans carreus ben tallats d'uns 50x30 cm, en general de pedra sorrenca, si bé les dovelles de la primera porta i la part interior més propera a la façana són de travertí del pla de Banyoles. En canvi, la resta de murs tant a l'interior com a l'exterior ofereixen un aparell de petites dimensions, irregular i d'aparença basta, d'època molt anterior a la façana i l'absis. Aquest fet i la inusual proporció allargada de la nau fan pensar en l'existència als segles XII XII d'una esglesiola de planta rectangular d'uns 4x8 m, ampliada al segle XIII amb un nou absis i una façana. Les altres reformes esmentades, entre les quals potser podria haver la renovació de la volta, són molt més tardanes, del segle XVII en endavant.

Prop de l'església s'aixeca el mas anomenat "La Torra", que pot correspondre al solar de l'antiga família de Pujals, esmentada des del segle XI, i que, si bé ha estat objecte de nombroses reformes a la base de l'angle de nord-est, hom pot observar restes de l'aparell fins i tot anteriors a aquesta època1.

1 Catalunya Romànica, Vol.V, Jeroni Moner i Codina i Jaume Riera i Micaló
2 Catalunya Romànica, Vol.V, Antoni Sanz i Alguacil

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)

Santa Eulàlia de Pujals dels Pagesos

L'església de Santa Eulàlia és la parròquia del poble de Pujals dels Pagesos, situada en un dels turons entre els vessants de la riera del Garrumbert i la de la Farga1. El lloc de Pujals s'esmenta l'any 1017, en la butlla de Benet VIII on eren establerts diversos béns del monestir de Banyoles. L'any 1127, surt esmentada per primera vegada com Santa Eulàlia de Podialibus Rusticorum.

Llegeix més...

Pont medieval de Sords

El pont medieval de Sords és una construcció dels segles XIII-XIV que permetia salvar les aigües del Terri als habitants del petit nucli de Sords. És una construcció de tres arcs de mig punt amb dovelles de travertí.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)

Sant Esteve de Sords

L'església de Sant Esteve de Sords està situada en el poblet de Sords, al costat esquerre del Terri, formant juntament amb el comunidor, la rectoria i alguna casa més, un bell conjunt esglaonat sobre el riu, on es troba el pont medieval de tres arcs de mig punt que el creuava fins que recentment es construí el nou pont per la carretera que mena al poble1.

Llegeix més...

Sant Cugat de Ravós del Terri

L'església de Sant Cugat de Ravós del Terri es troba inclosa en el recinte del castell de Ravós, en un petit turonet al marge dret del Terri. Aquesta església parroquial havia estat la capella del castell de Rogationibus, al comtat de Girona, sota la jurisdicció de l'ardiaca major de Girona. En els nomenclàtors del bisbat de Girona s'esmenta com a "Ecclesia parrochialis Sancti Cucuphati de Rogationibus"1.

Llegeix més...

Castell de Ravós del Terri

El castell de Ravós s'esmenta l'any 1144 com a Rogationibus, al comptat de Girona i sota la jurisdicció de l'ardiaca major de Girona. el nom anà evolucionant i l'any 1272 el trobem anomenat com a Rabedonibus, més tard Rabonibus i, finalment, Ravós1.

Llegeix més...