Documents

En aquest apartat presentem documents i treballs inèdits, que per diferents motius no s'han publicat en altres entitats o centres d'estudis, i que diferents persones ens han fet arribar per a la seva divulgació.

També incorpora la transcripció de textos i pergamins d'interès general, com a annexes als continguts del portal o per la seva consulta.

Aquest espai està obert als treballs i estudis que, per raons diverses han sigut poc valorats per la comunitat acadèmica, però amb contingut qualitativament acceptable, per haver estat elaborat amb un mínim de rigor científic i procedimental.

 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)