Fonts d'Informació

La recerca i la divulgació de la història gironina no seria possible sense la tasca d'investigació individual i col·lectiva sobre els vestigis de la activitat humana en el territori. Tenim el privilegi de comptar amb una gran quantitat de fonts d'informació: jaciments arqueològics que permeten descobrir i posar en evidència el nostre passat més reculat; elements i obres del patrimoni públic i privat; museus; arxius documentals públics i particulars; i una extensa bibliografia i treballs de recerca que donen suport a la continuïtat de la tasca investigadora.  

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)