Mas Formiga

Vist: 4835

Can Formiga (Brunyola)Can Formiga està situada al costat mateix del camí veïnal de can Serrallonga que puja de les Quatre Carreteres cap a can Segarra on es troba amb la carretera de Santa Coloma a Anglès en l’indret antigament anomenat les Marrades. Al darrere de la casa s’alça el vessant meridional del serrat anomenat la Costa del qual neixen els torrents que conflueixen aquí a prop i formen la riera o torrent del Bagastrà i que també era el nom antic del mas.

És de tipologia clàssica: dues plantes, vessants a laterals i cornisa catalana. Manté el seu aspecte original del segle XVI. La porta principal i les finestres central i dreta de la segona planta són amb impostes i hi ha una espitllera damunt de l’entrada. Està encarada a llevant. A la dreta hi ha un altre habitatge adossat, dels segles XVIII-XIX. Una inscripció a la llinda, de pedra monolítica, de la porta d’entrada diu Pau Furmiga 1783. Les dues xemeneies són mostres evidents de que hi havia hagut dues vivendes: la del propietari i la del masover. També hi ha diverses construccions de treball.

Informació facilitada per Ricard Teixidor

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )