Cervià de Ter

Bona part del territori de Cervià de Ter comprèn la plana al·luvial de vora el Ter i té un sector muntanyós accidentat pels contraforts de la serra que el separen del Fluvià i el Ter.

L'existència de cultura megalítica evidencia el poblament des del Neolític, així com, una important activitat en època romana per l'existència d'almenys dues grans vil·les, que coexistien en el segle III dC.

Veure també "Patrimoni a Cervià de Ter"

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)