Patrimoni de Colomers

El terme municipal de colomers es troba situat a l'esquerra del riu Ter, en un sector pla a vora del riu i amb un altre sector més accidentat, ondulat pels estreps més occidentals de les serres que separen les conques del riu Ter i del Fluvià.

L'aigua és una de les característiques de la població de Colomers capitalitzada pel riu Ter i per la resclosa on comença el Rec del Molí, canal artificial que des de fa molts segles permet de regar les terres planeres de la riba esquerra del curs inferior del Ter1.

A les obres de restauració de l'església, l'any 1980, es varen localitzar en els fonaments del clos monacal set sitges i material divers d'època ibèrica i romana, el posa de manifestest que possiblement es tracta d'un lloc habitat ja en època indigeta2

L'existència d'un tram de 150 metres de camí romà i un mil·liari, així com diversos vestigis localitzats a la població, fan pensar en un assentament romà, possiblement una villa2.

L’any 844 es troba documentada una cel·la existent “apellata Columbariis sita super fluvium Taceram”, depenent del monestir de Sant Medir1. La seva església podria correspondre a l'edificació visigòtica sobre la qual es va bastir l'actual església romànica, quina base es va trobar a sota el presbiteri2.

Veure també: Masos de Colomers

1 Informació extreta del llibre "Girona pas a pas" de Dolors Grau i Lluís Planas.
2 Colomers 2000 anys. Pere Pau i Clos

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)

La Resclosa de Colomers i el rec del Molí

El riu Ter, des de Colomers fins al mar, forma una subcomarca, la Plana Baixa del ter, per la seva unitat geogràfica i d'influències de població. Antigament, el riu Ter havia tingut altres noms, extranys com el de Sambroca o Alba, el Ticis o Thetis donat pels ibers, Tezere, Texaro, Tacerum, Tether, Tetler, Teyzer, Ticeris, Teer o Ther, anomenat des de l'Alta Edat Mitjana.

Llegeix més...