Mas de la Birba

Vist: 681

El mas de la Birba, esmentat també com Cortal d'en Norfeu i mas d'en Marquès, es troba situat al vessant septentrional del cap de Creus, en un prat enlairat de la riera de Taballera, dins l'antic terme monàstic de Sant Baldiri. Aquest i els masos Fangol i Romagós, formen una sola gleva de 337 vessanes.

Al segle XIV ja existia amb el nom de Cortal d'en Norfeu. L'any 1420 apareix esmentat al capbreu de Sant Pere de Rodes, i Antoni Birba, de la parròquia de Sant Esteve de Mata, confessa tenir-lo. L'any 1560 estava habitat per Antoni Matas, la seva muller, una criada i el mosso Joan Pujol, que foren objecte d'un robatori. L'any 1575 l'adquirí Antoni Escofet de Cadaqués1.

L'any 1585 els pirates segrestaren Montserrat Birba, la seva dona Anna, el seu fill Antoni i Narcisa, que empresonaren a l'Alguer, en espera d'obtenir un rescat1.

La història d'aquest mas es pot consultar al llibre "Els masos perduts del Cap de Creus" d'Arnald Plujà i Canals.

1 "Els masos perduts del Cap de Creus", per Arnald Plujà i Canals

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)