Sant Joan de Montbó

L'església de Sant Joan de Montbó és situada en un lloc abandonat,a una mitja hora de Montcal, per un camí en direcció nord.

L'església de Sant Joan, sufragània de la parròquia de Santa Cecília de Montcal, és esmentada en una donació de terres que tingué lloc el 23 de novembre de 1200. No en sabem res més fins l'any 1524, quan el visitador pastoral ordenà  que el cementiri fos tancat amb una paret. L'església fou visitada també l'any 1602 pel bisbe de Girona Arévalo de Zuazo, el qual constatà el bon estat en que es trobava l'edifici. I l'any 1624 el bisbe Francesc de Santjust manà construir un sagrari a l'altar major1.

És un edifici d'una nau, coberta amb volta de canó i capçada a llevant per un absis semicircular, on s'obre una finestra de doble esqueixada. La porta, en arc, molt senzilla, s'obre a la façana de ponent, en la qual s'observen signes d'haver-hi hagut un porxo d'embigat de fusta, de dos vessants, que mig tapava una finestra en creu, molt alterada. El conjunt de la façana és capçat per un campanar de torre, amb coberta piramidal molt esvelta i amb una finestra a cada façana. L'arrebossat que cobreix el campanar i la part alta del mur de l'església impedeix de precisar si el campanar aprofita alguna estructura original, o bé tot ell respon al procés de reforma de l'església, com sembla probable. El parament és de petits carreus, simplement escairats, embeguts amb morter de calç, seguint les formes característiques de l'arquitectura del segle XI, o les formes rurals del segle XII, especialment en els seus inicis2.

1 Catalunya Romànica, vol. V, Antonio Sanz i Alguacil.
2 Catalunya Romànica, vol V, Joan-Albert Adell i Gisbert.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)