Patrimoni de Vilabertran

Veure també: Història de Vilabertran

El terme municipal de Vilabertran és força reduït. Es troba situat al nord-est de la ciutat de Figueres, al sector de la plana empordanesa de l'interfluvi entre la Muga i el riu Manol. El poble de Vilabertran s'estén a llevant del monestir i el seu conjunto monumental.

L'orígen de Vilabertran s'ha de cercar en èpoques anteriors a la fundació del monestir, car l'any 945 ja és esmentada una esglesiola dedicada a la Verge al costat d'un petit nucli habitat, però fou la fundació del monestir de Santa Maria, el 1069, el que impulsà el desenvolupament d'aquest petit nucli habitat cap a un poble. El cenobi estigué sota la regla agustiniana i la seva fundació es degué a Pere Rigald, nascut al mas Sitjar de Rabós, que havia estat el sacerdot encarregat de la primitiva església. En aquell any 1069, tres matrimonis van fer donació a Rigald de l'alou on es trobava radicada l'església de Santa Maria, amb tots els seus delmes i primícies, seixanta passes de terra entorn de l'església per a cementiri i la font que hi havia a la vora amb totes les seves pertinences1.

1 Girona Pas a Pas, de Dolors Grau, Lluís Planas i Antònia Vilaplana.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)