Arqueologia

 A les comarques de Girona s'excava de forma regular, en una gran quantitat de jaciments arqueològics, que cobreixen des de l'època prehistòrica fins a l'edat mitjana. Desenterrar els vestigis que deixaren els nostres avantpassats s'està convertint no tant sols en una necessitat d'investigació pura, sinó en una activitat complementària als moviments de terres que genera la gran quantitat d'obra pública que s'està realitzant, per tal d'evitar la desaparició total sense catalogar d'una gran quantitat de vestigis que, poc a poc, van fent més definit el mapa sobre l'activitat humana al llarg del temps en el nostre entorn.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)

Cronologia de les primeres civilitzacions

La prehistòria és l'estudi, seguint métodes arqueològics, de les societats que existiren abans de l'ús de l'escriptura, durant el període dit prehistòric, precedint l'època dita històrica, que està basada sobretot en documents escrits.

Llegeix més...