Bibliografia

El sindicat remença de l'any 1448

Vist: 5617

El sindicat remença de l'any 1448El Sindicat Remença de l'any 1448
Autor: M. Mercè Homs i Brugarolas

Edita: Ajuntament de Girona - Col·lecció Documents de l'Arxiu Municipal, 11
Març 2005
ISBN: 84-8496-001-3

Transcripció detallada d'un volum lligat amb cobertes de pergamí, conservat a l'Arxiu Municipal de Girona, que porta per títol la referència Sindicatus, data de 1448 i te el número de registre 24510. Es desconeix el motiu pel qual està dipositat a aquest arxiu, per això es classifica a la col·lecció Ajuntament de Girona, dins la sèrie Llibres Manuscrits, de la secció Documents Textuals. Es tracta del document de constitució del primer sindicat de pagesos de remença, amb una llista detallada de noms i cognoms de cada una de les parròquies de Catalunya.

El document original consta de 234 folis, escrits al recto i verso, excepte uns folis que romanen en blanc, que recullen un total de 553 convocatòries, repartides en diferents diòcesis de la Catalunya Vella (Girona, Vic, Barcelona, Elna i Urgell), amb una participació de 912 parròquies (això sense comptar que individus d'altres parròquies foren inclosos en una altra de més significativa que no la seva, raó per la qual la seva parròquia pròpia no hi és reflectida, fet que encara augmentaria el nombre de parròquies). En aquest document, el recompte total de pagesos de remença censats l'any 1448 i pertanyents al reialme català és de 10.425, nombre molt inferior als prop de 20.000 focs remences que, segons sembla, acabaren signant, finalment, el Sindicat de l'any 1448.

Després del pròleg i la introducció, l'autora escriu unes notes per explicar el format del document i el seu contingut, així com la sistemàtica utilitzada i les normes de transcripció. El gruix del llibre però és la transcripció de tot el document, que acaba amb els índexos d'antropònims, topònims, organismes i càrrecs i oficis.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)