Bibliografia

Compendi d'Antich Roca

Vist: 5579

Antich RocaCompendi d'Antich Roca (Edició facsímil)
Autors: Joaquim Rabaseda i Xavier Torres

Editor: Ajuntament de Girona

Encara que no s'estigui familiaritzat amb la comptabilitat, no és difícil imaginar un llibre de comptes. Se'l reconeix perquè està dividit en dues columnes, la del deure i la de l'haver. Deure i haver són l'esquelet de la Partida Doble, el resultat d'un procés de perfeccionament dels comptes dels negocis que es va estendre per Europa des de finals del segle XIV.

El gironí Antic Roca va fer-ne la primera traducció al castellà, a mitjans del segle XVI, a partir d'un original alemany. Joaquim Rabaseda, catedràtic a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG, ha tingut cura de l'edició, en facsímil, del llibre de Roca.

A més d'explicar els orígens de la Partida Doble, s'ha fet una anàlisi crítica dels comptes que utilitzava Roca, s'han localitzat els errors i s'ha proposat explicacions.

"Perquè no es pot passar per alt, que l'obra original -explica Rabaseda- és fruit del corrent, propi del seu temps, d'incorporar als llibres de matemàtiques un capítol dedicat a instruir el lector sobre la forma de dur els comptes d'una explotació comercial".

Xavier Torres, catedràtic d'història moderna a la UdG, n'ha fet la introducció biogràfica, ha reconstruït el marc històric de Roca.

La combinació dels contextos que exposen Rabaseda i Torres proporciona al lector una lectura atractiva i amena que transporta a les beceroles de l'economia moderna i els seus homes, sobretot, homes de món que, com explica Ferran Mir al pròleg, tenien "una apreciable ànsia de saber, que comportava l'estudi de totes les branques del coneixement, actitud que contrasta molt amb les polítiques educatives actuals propenses a l'especialització dels coneixements".

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)