Bibliografia

Materials per a l'estudi de la masia

Vist: 5844

Materials per a l'estudi de la masiaMaterials per a l'estudi de la masia.
De Josep Danés i Torras.
Edició i estudi introductori a càrrec de Jeroni Moner i Joaquim M. Puigvert

Biblioteca d'Història Rural - Col-lecció Documents, 7
Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines
Centre de Recerca d'Història Rural (Institut de Recerca Històrica) de la Universitat de Girona
Documenta Universitària
Girona, 2010
ISBN: 978-84-9984-084-0

 

Aquest llibre aplega en un únic volum els estudis realitzats (publicats o inèdits) per l'arquitecte olotí Josep Danés (1891-1955) sobre la masia durant els anys 1914-1936. Les seves investigacions sobre el tema varen tenir un considerable impacte en els ambients culturals de la Catalunya noucentista.

 

La seva principal contribució va ser descobrir en la masia una estructura arquitectònica (que definí com a "clàssica") basada en tres cossos i una sala central, esdevinguda una constant arquitectònica invariable al llarg deis segles XVI-XX. També qüestionà el suposat origen "popular" de la masia. Les seves tesis, despullades de la ideologia pairalista que les amara, en bona part han continuat essent vigents fins avui.

Acompanyen els textos de Josep Danés (editats i curats pel filoleg David Prats) un estudi introductori a càrrec de l'arquitecte Jeroni Moner i de l'historiador i professor de la Universitat de Girona Joaquim M. Puigvert que pretén donar als lectors de manera sintètica els instruments necessaris per a contextualitzar (arquitectònicament i històrica) les aportacions danesianes al coneixement de la masia.

Contingut:

Pròleg

Els estudis danesians de la masia, revisats

Per què reeditar els estudis de Josep Danés quasi cent anys després?
El context: el projecte (inacabat) de l'Estudi de la Masia
Les influències intel·lectuals i el mètode d'investigació
Les aportacions a la història arquitectònica de la masia
La masia: arquitectura popular o culta?
La masia des del punt de vista geogràfic
La masia segons la mirada pairalista
La masia en l'imaginari estètic i paisatgístic del noucentisme
L'impacte de l'obra
Bibliografia
Materials

Criteris d'edició
Arquitectura popular. Secció septentrional de la comarca d'Olot. Notes referents a les masies de les valls de Bianya, Castellar de la Muntanya i vall del Bac
Gènesi de l'estructura arquitectònica de la masia catalana
Can Masferrer d'Osormort
Els tipus de masia d'estructura clàssica simple. Intensitat i manera d'estar distribuïts pel país
Els tipus de masies amb galeries
Desigual repartiment de la masia per el país
De les espitlleres romàniques, a les finestres-espitlleres gòtiques
Les finestres de pedra, decorades, en l'arquitectura de la masia catalana
Les finestres geminades romàniques
Balcons i galeries assecadors, de fusta
La llar de la masia catalana
El caràcter dels pagesos i com queda reflectit en la seva casa

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)