Bibliografia

Els pergamins del mas Ferrer de Bescano

Vist: 5185

Els pergamins del Mas Ferrer de BescanóEls pergamins del mas Ferrer de Bescanó
Autora: Xavier Gironès Güell

Editat per Ajuntament de Bescanó
Col·lecció: Planes d'Història de Bescanó

Bescanó, 2005

ISBN:

Segons explica l'autor, la intenció del llibre va ésser donar a conèixer un petit fragment de la història local de Bescanó, a partir de l'anàlisi dels pergamins conservats al mas familiar, signats entre els segles XIII i XVII.

Índex:

Pròleg - Xavier Soy, alcalde de Bescanó

Sobre l'autor
Sobre els motius
Sobre el llibre
Sobre els pergamins

Marc Històric
Períodes i dates clau

Les branques familiars
Genealogia familiar: la família Ferrer de Bescanó
La fàbrica de ferro dels Rufí
L'aparició del cognom Ferrer
El mas Ferrer
Les nissagues desaparegudes
Els Ferrer del poble de Bescanó
Els noms més emprats
Els oficis dels Ferrer

Llistat d'hereus
Hereus del mas Ferrer de Bescanó
Hereus del mas Isoard de Bescanó
Hereus del mas Pagès de Bescanó
Hereus del mas Bescanó de Bescanó

Personatges Clau
Llistat de Persones
Testament de Mossèn Pere Ferrer i Ginesta

Els pergamins
Resum i descripció

Cercador de noms
Llistat de noms

Apèndix
Termes emprats
Unitats metrològiques emprades
Unitats monetàries emprades

Bibliografia i referències

Llistat d'il·lustracions

Agraïments

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)