Bibliografia

Viatge als orígens d'una família catalana. Els Renau: 715-1991

Vist: 3521

Viatge als orígens d'una família catalana. Els Renau: 715-1991

Viatge als orígens d'una família catalana. Els Ranau: 715-1991
Autor: Xavier Renau i Manén
Editor: Edicions l'Aixernador
Pàgines: 123
Any:1992

ISBN: 8486332745

Aquest llibre explica en què consisteix un arbre genealògic, com se n'apleguen les dades, de quina manera cal enfocar la investigació dels documents i on es poden trobar per aconseguir una genealogia fidel i correcta.

L'autor, a més, ens proposa un cas d'exemple prou interessant, que demostra que, amb voluntad, dedicació i alguna expertesa, és factible d'elaborar un treball rigorós en el que no manquin descobertes suggerents i positives sorpreses. L'obra inclou un arbre extens, acotacions precises sobre les generacions que es van succeint, l'heràldica d'alguns cognoms i una enumeració detallada dels fons arxivístics i bibliogràfics emprats.

L'interès per la genealogia, considerada avui en dia com una part fonamental de la història de les nissagues, està augmentant molt de pressa. En aquest sentit, és una contribució, alhora pràctica i científica, que pot orientar als qui voldrien conèixer més coses dels seus antecessors, és a dir, els homes i dones que els precediren a través del temps.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)