Arxius

La documentació que es custodia a l'Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries ja és consultable des d'‘Arxius en Línia’

Vist: 4882

Rúbrica de l'Arxiu de Castelló d'EmpúriesEl març de 2015 l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va signar un acord amb la Subdirecció General d’Arxius i Museus de la Generalitat de Catalunya per tal de poder utilitzar el seu programari Gestor Integral d’Arxius Comarcals (GIAC).

 

Aquest software, desenvolupat per la Subdirecció General d’Arxius i Museus, permet registrar, descriure i difondre a través del cercador “Arxius en Línia” els fons i les col·leccions que es conserven en els arxius catalans. Fins ara, l’eina només estava reservada a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) i a la Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC), però el 2015 es va endegar un pla pilot amb la finalitat de compartir i impulsar el portal “Arxius en Línia” cap a altres centres. L’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries, juntament amb sis municipis més, van poder accedir a aquest pla pilot. Després de Sant Feliu de Guíxols, Castelló d’Empúries és el segon municipi de Catalunya de més de 10.000 habitants que, sense ser capital de comarca, ja té una part dels seus fons documentals visibles i consultables des d’un entorn web, gràcies a "Arxius en Línia". En aquests moments, l’arxiu castelloní ha començat a introduir alguns dels seus fons al mòdul textual del programa. Es poden consultar en línia un total de set fons documentals, cinc dels quals són patrimonials, família Castañer, Mayor Fina, Garrigolas, Brossa Anglada i Turró; un personal, Pau Guanter, alies “el rossinyol”, i un judicial, Jutjat comarcal de Castelló d’Empúries. S’han entrat un total de 481 unitats documentals i es preveu que tota la documentació digitalitzada que custodia l’arxiu es pugui anar incorporant progressivament al programari per tal de fer-la visible i consultable.

 

L’Arxiu municipal de Castelló d’Empúries ha valorat molt positivament el fet de formar part d’aquest projecte impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Castalunya. "Arxius en línia" és una eina indispensable per obrir els arxius, donar a conèixer els documents que s’hi custodien, difondre’ls i a més facilitar la tasca dels investigadors en la recerca i en la visualització dels documents a través de la xarxa.

Podeu accedir al recurs Arxius en Línia a http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)