Documents

Vilabertran-10680630-Testament de Rodlens que llega un mas situat a Vall Mala (30 juny 1068)

Vist: 620
Testament  de Rodlens. 30 juny 1068. Font: Biblioteca de Catalunya perg. 9840
Testament de Rodlens. 30 juny 1068. Font: Biblioteca de Catalunya perg. 9840

Testament de Rodlens, que pren per marmessors el seu marit Bernat, el seu fill Ramon, Bernat Sendred i Adalbert, sacerdot; elegeix sepultura a Santa Maria de Vilabertran, església a la qual llega un mas situat a la Vall Mala1, on habita Ramon; llega a violari al seu marit i, després de la mort d'aquest als seus fills Berenguer i Ramon, alous que té a les parròquies de Santa Maria de Begudà i Sant Pere de Mieres, a la vila Samer; disposa almoines per a Sant Pere de Montagut, per a un llibre d'aquesta església, i llegats per a Guillem Mir i Pere Mir2.

Pergamí conservat a l'arxiu de la Biblioteca de Catalunya, número 9.840. Reg.: Monumenta, f. 227v.

"Facto isto testamento .VII. kalendas iulii anno .VIIII. regnante3 Filipi regis.

S.Rodlens, qui isto testamento fieri iussi et testes firmare rogavi. S. Seniofred Furtum. S. Bernat Guifret. S. Guifret. S. Arnal Eneg.

Adalbertus sacerdos, qui isto testamento rogatus scripsit et (s.man.) sub die et anno quod supra."2

1 Es tracta del lloc de Sant Martí de Vallmala, una antiga parròquia ubicada als contraforts del Puig d'Esquers, ara dintre el terme municipal de Llança
2 Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300) de Josep M. Marquès. Doc 32
3 Després de "anno. VIIII." es van afegir quatre pals més; podria equivaler a "anno XII". Després de "regnante" es va escriure "Ericho rege", posteriorment cancel·lat.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)