Documents

Donació i Capítols Matrimonials atorgada per Joan Monjo, propietari del mas Carabús i la seva esposa, propietaria del mas Bosch de Raset, a favor de la seva filla Margarida, per matrimoni amb Antoni Llobet - Pergamins Aj. Girona - (14 maig 1530)

Vist: 1446
Pergamins Ajuntament de Girona. Donació i Capítols Matrimonials (14/5/1530)
Pergamins Ajuntament de Girona. Donació i Capítols Matrimonials (14/5/1530)

14 de maig de 1530

Donació inter vivos atorgada per Joan Monjo, teixidor de llana, senyor útil i propietari del mas Carabús de Cervià, i la seva esposa Isabel, senyora útil i propietària del mas Bosc del veïnat de Raset, parròquia de Cervià, a favor de la seva filla Margarida, per raó del seu matrimoni amb Antoni Llobet, fill de Joan Llobet, àlies Anglada, de Vilert, i de la seva esposa Margarida, difunts. Li donen els masos Carabús i Bosc. Segueixen les capitulacions matrimonials d'Antoni Llobet amb Margarida, filla de Joan Monjo.

Fons Ajuntament de Girona. Sèrie: Pergamins

Document representat: 2 Manuscrit, Pergamí, 601 × 436 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)