Documents

Venda de l'antiga sinagoga de Girona per part de l'Aljama al sagristà major de l'església de Girona - Pergamins Aj. Girona - (12 juliol 1492)

Vist: 1324
Pergamins de l'edifici de la sinagoga de Girona. AMG. Venda (12/7/1492)
Pergamins de l'edifici de la sinagoga de Girona. AMG. Venda (12/7/1492)

12 de juliol de 1492

Venda de l'antiga sinagoga de Girona. Lleó Aninay, Salomó Esdres, Salomó Samuel i Leví Issach, jueus, rectors de l'aljama de Girona, i Astruch Abraham, Bonastruch Benvenist, Jucef de Piera, Mosé Vidal, Bellshom Caracosa, Benet Tolosa, Vidal Astruch, Benvenist Astruch i Astruch Tarós, jueus singulars i veïns de l'aljama, venen a Pere Gerald de Terrades, canonge i sagristà major de l'església de Girona, absent, l'antiga sinagoga, situada dins els antics murs de la ciutat, prop del carrer de Sant Llorenç, pel preu de 10 florins. La sinagoga afronta a l'est amb la casa que fou de Dalmau Mercader, convers de Girona, i amb el carrer de Sant Llorenç, al sud amb la casa que fou de Mateu Sampsó, convers de Girona, i amb el pati de la casa enderrocada de Nicolau Roca, notari de Girona, a l'oest amb el mur de la ciutat i amb l'hort de Nicolau Roca i al nord amb els patis de l'esmentat Roca.

Inclou àpoca.

Pergamins de l'edifici de la sinagoga de Girona

Col·lecció Ajuntament de Girona

Document representat: 1 Manuscrit, Pergamí, 420 x 570 mm.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)