Documents

Venda d'una torre al carrer Sant Llorenç per part de la col·legiata de Sant Feliu a Joan Ribot de Foixà - Pergamins Aj. Girona - (6 octubre 1557)

Vist: 1301
Pergamins de l'edifici de la sinagoga de Girona. AMG. Venda (6/10/1557)
Pergamins de l'edifici de la sinagoga de Girona. AMG. Venda (6/10/1557)

6 d'octubre de 1557

Joan Martorell, Bartomeu Muralles, canonge, Montserrat Borrull i Joan Roca, preveres beneficiats de la col·legiata de Sant Feliu de Girona, venen a Joan Ribot, cavaller de la parròquia de Foixà, una torre, situada al mur vell pel preu de 10 lliures de Barcelona. La torre afronta a l'est amb el carrer de Sant Llorenç, al sud amb el pati del difunt Nicolau Roca, notari, i amb la casa de Bernat Ribot, canonge de la Seu, a l'oest amb el mur vell i al nord amb la casa de Gabriel Sabut, escrivà de la cúria eclesiàstica de Girona, i amb la casa dels hereus d'Andreu Vidal, beneficiat de la Seu de Girona.

Inclou àpoca.Pergamins de l'edifici de la sinagoga de Girona

Col·lecció Ajuntament de Girona

Document representat:1 Manuscrit, Pergamí, 462 x 339 mm

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)