Noguer, Marc de

Vist: 3307
Cognoms i Nom:

 MARC DE NOGUER

Data Naixement:
 ??  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Jaume de Noguer i Cúgul
 
Mare:
 ??  
Espós /Esposa:
 Elisenda  
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
Fill   Arnald de Noguer  
Fill   Agustí de Noguer  
Fill   Pere de Noguer, Hereu del Noguer de Segueró, casat amb Margarida Trias  
Fill   Narcís de Noguer, Doctor en lleis, jutge ordinari de Besalú (1394)  
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:
Hereu del Noguer de Segueró. Compra la peça de terra anomenada “Les Canàlies” a Fracesca Colldefaja, de Segueró, per 18 lliures, Not. Antonio ? de Lledó1.

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)