Noguer Batlle, Pere

Vist: 3767
Cognoms i Nom:

 PERE NOGUER BATLLE

Data Naixement:
 ??  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Bernat Noguer Serra
 
Mare:
 Margarida Pujol i Batlle  
Espós /Esposa:
 Antiga  
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
 Fill   Pere Noguer, casat amb Antiga Creus. Hereu del Noguer de Segueró i Inquisidor del T.S.O.2-5-1590  
Filla   Margarida Noguer, casada amb Joan Aiguaviva, de Segueró, C.M. 26-8-1561  
Fill   Montserrat Noguer, citat en una donació de dot de 23-8-1590  
Fill   Bartomeu Noguer, morí fadrí  † 13-4-1589
Fill   Miquel Noguer, morí fadrí  † 2-1-1583
Filla   Magdalena Noguer, casada amb Ramon Vidal d'Armentera C.M. 27-9-1579  
Espós /Esposa:
 Miquela Creus, filla d'Esteve Creus, de Navata  
Data de Casament:
 C.M. 8-4-1565. Notari Miquel Oliveras, de Navata  
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
 Filla   Marianna Noguer Creus, casada amb Joan Jordà, de la Cot, de Privilegi Militar. C.M. 17-9-1591, Not. Bartomeu Canela, de Crespià.  
 
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Heretament  28-11-1539

El 23 d’abril de 1531, establí al Senyor Prior de Lledó el Mas Mirambell de Segueró junt amb ses terres, honors i possessions. Per prestació de 12 lliures de cens anual, davant el Notari Rafael Morató de Besalú. A més engrandí la Casa de Noguer amb set peces més de terra que comprà a diferents parroquians de Segueró.1

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)