Noguer, Ramon de (1232)

Vist: 3218
Cognoms i Nom:

 RAMON NOGUER

Data Naixement:
 ??  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Jaume Noguer  
Mare:
 ??  
Espós /Esposa:
 ??  
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
 Fill    Pere de Noguer  Esmentat el 1275
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:
Esmentat en l’heretament que en data 15 Cal. de març de 1232 feu Pere Cases de Segueró a favor de la seva germana Armasenda1
Not. Ramon de Prat de Besalú

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)