Noguer Trias, Agustí de

Vist: 3531
Cognoms i Nom:

 AGUSTÍ DE NOGUER TRIAS

Data Naixement:
 ??  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Pere de Noguer
 
Mare:
 Margarida Trias  
Espós /Esposa:
 Margarida  
Data de Casament:
 1473  
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
 Fill    Martirià Noguer, Hereu del Noguer de Segueró  
 Fill    Pere NoguerCasat a la casa Traver d'Usall  
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

El 16 de març de 1479 , per execució de la Cort Reial de Besalú, comprà els masos Montpeller i Sarmes, amb totes les seves terres, honors i possessions situats a la parròquia de Segueró, davant el Notari Joan Abrich de Besalú. També en data 20 de març de 1473, establí al Rend. Sacristà Mitjà de la Seu de Girona, el Mas Bellvespre de Segueró, amb prestació de 2 lliures de cens anual, davant el Notari Francisco Baxarts de Girona1.

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)