Noguer Trias, Bartomeua de

Vist: 3359
Cognoms i Nom:

 BARTOMEUA DE NOGUER TRIAS

Data Naixement:
 ??  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Pere de Noguer
 
Mare:
 Margarida Trias  
Espós /Esposa:
 Bernat Vingut, pagès del Pla de Martís d'Esponellà  
Data de Casament:
 Capítols Matrimonials, 21 de juny de 1459  
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
       
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Consta a la Genealogia de Fernando de Viader1.

A Besalú el dia 21 de juny de 1459 es signen els nupcials de Bartomeua Noguer, filla de Pere Noguer de Sagaró i de Margarida, la seva muller, amb Bernat Vingut, del veinat de Martís, parròquia d’Esponellà, en els quals el seu germà Agustí Noguer li fa una donació2.

A Besalú, el dia 11 de novembre de 1459, es signen l’Àpoca i Definició de Dot, feta per Bartomeua Noguer, casada amb Bernat Vingut, del veinat de Martís, a favor del seu germà, Agustí Noguer de Segueró, del qual ha rebut 25 lliures3.

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú
2 Dada extreta de la Descripcció dels Pergamins de l’Arxiu Cruylles-Peratallada, Arxiu Històric Provincial de Girona, núm.637
3 Dada extreta de la Descripcció dels Pergamins de l’Arxiu Cruylles-Peratallada, Arxiu Històric Provincial de Girona, núm.469

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)