Noguer, Marquesa de

Vist: 3203
Cognoms i Nom:

 MARQUESA DE NOGUER

Data Naixement:
 ??  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Barcelona de Noguer
 
Mare:
 ??  
Espós /Esposa:
 Pere, del Castell de Segueró  
Data de Casament:
 1302  
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
       
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:
Àpoca de dot a 2 de les calendes de febrer de 1302 (31 de gener de 1302)1

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)