Noguer, Elisenda de (1343)

Vist: 3168
Cognoms i Nom:

 ELISENDA DE NOGUER

Data Naixement:
 ??  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Jaume de Noguer i Cúgul
 
Mare:
 ??  
Espós /Esposa:
 Guillem de Tarabaus, de Cistella  
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
       
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:
 Donació de dot a 8 de les calendes de gener de 13431.

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)