Noguer, Barcelona de

Vist: 3161
Cognoms i Nom:

 BARCELONA NOGUER

Data Naixement:
 ??  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Pere de Noguer
 
Mare:
 ??  
Espós /Esposa:
 ??  
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
Fill   Joan de Noguer, Hereu de la Pairalia  
Fill   Pere de Noguer  
Filla   Peraida de Noguer  
Filla   Elisenda de Noguer  
Filla   Marquesa de Noguer, casada amb Pere del Castell de Segueró  
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Consta a la Genealogia de D. Fernando Viader1

Fa heretament a favor de llur fill Joan de Noguer a les calendes de febrer de 13022

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú
2 127 Genealogies de Fernando Viader. Biblioteca d'Història Rural

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)