Noguer Cases, Pere

Vist: 3807
Cognoms i Nom:

 PERE NOGUER CASES

Data Naixement:
 ??  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Felicià Noguer Creus
 
Mare:
 Anna Cases  
Espós /Esposa:
 Margarida Arrufat, de Taravaus. Primeres núpcies  
Data de Casament:
 C.M. 2-2-1625  
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
Fill  15-4-1625 Felicià Noguer i Arrufat, hereu del Noguer de Segueró, casat amb Paula Barceló Cols.  † 27-3-1708
Fill   Josep Noguer i Arrufat (major), soldat de Felip IV † fadrí
Fill   Josep Noguer i Arrufat (menor), Prior del Coll de Panissars, canonge de Vilabertran  
Fill   Isidre Noguer i Arrufat, canonge de Vilabertran T. 26-9-1679
Fill   Joan Noguer i Arrufat, canonge de Vilabertran i Rector d'Esparraguera † 17-6-1667
Fill   Sebastià Noguer i Arrufat, casat amb Magdalena Pascual i Calabot, pubilla de Lledó C.M. 21-3-1668
Filla 17-5-1626 Anna Noguer i Arrufat, casada amb l'honorable Felip Moragas i Noell, de Navata C.M. 30-5-1638
Espós /Esposa:
 Maria Cols, vídua de Joan Barceló, de Tregurà  
Data de Casament:
 C.M. 19-10-1639, notari Miquel Ferrer, d'Olot  
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
 Fill  27-3-1647 Francesc Noguer i Cols  Morí infant
Fill 28-10-1651 Felicià Noguer i Cols Morí infant
Filla 12-7-1648 Margarida Noguer i Cols Morí infant
Filla 1-4-1642 Anna Maria Noguer i Cols, casada amb Antoni Batlle, de Llers C.M. 3-4-1672
 
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Aquest hereu comprà el Mas Oliveras de Llorona, a Joan Oliveras, per 1918 lliures, el dia 29 de setembre de 1662, davant el Notari Jacint Sales de Besalú, tres peces de terra més a la parròquia de Segueró i així mateix deixà a censal partides considerables de diner. Durant les convulsions qua a mitjan d’aquella centúria ocorregueren al Principat de Catalunya, el Senyor Don Joan d’Austria, el 3 d’octubre de 1653 estant en el setge de Barcelona, li concedí privilegi de salvaguarda junt amb tota la seva família i hisenda, a fi que no fos molestat per les tropes ni per ningú del seu exercit. Amb aquest Pere Noguer i Cases, obrà la Mare de de Déu del Mont un especial miracle el dia 19 de novembre de 1639; fou que venint de la Casa Barceló de Tregurà, sol i muntat a cavall, el sorprengué la nit vers el lloc de Sales i venint així a les fosques, allà que fou passat el torrent de Salvanera, errà el camí i pensant anar-se’n a Can Noguer, prengué per la vora, riba amunt, la volta del Mas Trias; anant així perdut, arribá al cim d’un cingle, un poc més amunt de al fontella, del qual lloc no volgué passar el cavall; aleshores ell l’esperonà i saltà daltabaix, per caure en el buit; coneixedor del gran perill en què es trobava invocà Maria Santíssima del Mont. El cavall es reventà i ell no es trencà més que una cuixa i dues costelles; d’aquest mal en breus dies n’estigué refet. Consta aquest miracle en un retaule posat a la Capella del Mont i ve registrat en el “Jardin de Maria” del P. Narcís Camós. Fol. 118 i en “Los Años Virgíneos” del Dr. Dolz P.4 fol.207. També el 18 de desembre de 1641, Don Josep de Acosta, Virrei de Catalunya, li manà sota pena de 500 Ducats, que anés amb armes i cavalls a la guerra d’Argelés en el Rosselló, peró per trobar-se aleshores indisposat, el Virreí el donà per excusat. L’indicat Pere Noguer obtingué llicència per construir la sepultura gentilícia a l’Església parròquial de Segueró, per espeical gràcia del Bisbe de Girona, Don Josep de Parcero, concedida el 7 d’octubre de 1646. Hereu que engrugeix la llista brillant dels hereus de bona memòria, fou persona molt coneguda i relacionada en el seu temps, puix que tingué gran comunicació i amistat amb els Comtes de Perelada i de Creixell, amb els Consellers de Barcelona, de tots els quals l’Arxiu de la Casa Noguer conserva moltes cartes.1.

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)