Noguer i Comellas, Felicià

Vist: 3670
Cognoms i Nom:

 FELICIÀ NOGUER I COMELLAS

Data Naixement:
 9-4-1679  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Pere Noguer i Barceló
 
Mare:
 Maria Comellas i Vilar  
Espós /Esposa:
 Clara de Llaudes i de Benages, filla del Magnífic Concordi Llaudes i de Cols, Dr. en Drets, C.H. de Barcelona, Oídor Real de Besalú per l'Arxiduc Carles d'Austria i d'Eugènia de Benages  Morí a Segueró el 6-1-1742
Data de Casament:
 15-6-1711; C.M. notari Anton Albert, de Besalú  
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
Filla 20-3-1712 Maria de Noguer i de Llaudes, casada amb l'Honorable Pere Pou i Trobat, de Canet d'Adri  † 31-8-1732
Filla 14-5-1713 Anna Maria de Noguer i de Llaudes, casada amb el Mfc. Anton de Perramón i de Frigola, C.H. de Barcelona, de Ventalló  
Filla 19-2-1716 Teresa de Noguer i de Llaudes † 9-5-1729 Donzella
Filla 24-3-1717 Francisca de Noguer i de Llaudes † 7-1-1717 fadrina
Filla 29-7-1718 Paula de Noguer i Llaudes, casada amb l'Honorable Joan Genover i Escofet, de Vilanant M. 3-9-1745
Fill 11-6-1721 Pere de Noguer i de Llaudes, hereu del Noguer de Segueró, casat amb Antònia Vila i Dalmau † 13-12-1753
Fill 25-5-1725 Bonaventura de Noguer i de Llaudes, casat amb Magdalena Batlle, de Llers † 13-2-1812
Fill 9-2-1728 Francisco de Noguer i Llaudes, Llicenciat † 179-1743
 
Data Defunció: 
22-12-1753  
Lloc de Defunció:
 Segueró  
Notes:

Comprà el mas Bellarft de l'Estela i altres peces de terra a Tregurà per un valor superior a 4000 lliures. Esposà Dna. Clara de Llaudes i Benages, la qual a la bona sang dels seus llinatges, sumà la respectable dot de 2000 dobles d'or. Morí de pena quinze dies després de la mort del seu fill, el 28-12-1753.1

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)