Noguer, Pere de (1401)

Vist: 3399
Cognoms i Nom:

 PERE DE NOGUER

Data Naixement:
 ??  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Marc de Noguer
 
Mare:
 Elisenda  
Espós /Esposa:
 Margarida Trias, filla de Guillem Trias, de Montagut  
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
Fill   Agustí de Noguer  
Filla     Bartomeua de Noguer  
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Heretat el 28 de gener de 14011.

El 6 de novembre de 1419, comprà altra peça de terra a la mateixa parròquia de Segueró, a Francesca Colldefaja, pel preu de 71 lliures, davant el Notari Joan Hornos de Sant Pere de Besalú. També establí a l’Abat de Sant Llorenç del Mont, Fra. Joan Ferrer, el mas “Bets” junt amb totes les seves terres a la parròquia de Segueró, per 6 lliures barceloneses de cens anual, davant el Notari Joan Hornos, de Besalú1.

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)