Noguer, Pere de (1464)

Vist: 2732
Cognoms i Nom:

 PERE DE NOGUER

Data Naixement:
 ??  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Agustí Noguer Trias
 
Mare:
 Margarida  
Espós /Esposa:
 Casat a Casa Traver, d'Usall  Dot 2-8-1464
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
       
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Casat a Casa Traver d'Usall. Àpoca de Dot de 2 d'agost de 1464. Notari Miquel Pou de Banyoles1.

 

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)