Noguer, Jaume (1203)

Vist: 5240
Cognoms i Nom:

 JAUME NOGUER

Data Naixement:
 ??  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 ??  
Mare:
 ??  
Espós /Esposa:
 ??  
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
 Fill    Ramon de Noguer  Esmentat el 1232
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:
Comprà a Arnau Cases de Segueró, un camp anomenat «La Coma» en data 5 c. Desembre de 1204, reservant-se el venedor la Senyoria directa.1
Not. Ramon de Prat de Besalú

Amb aquesta persona comencen les dades genealògiques l'any 1203, encara que Dn Pere de Noguer i de Llaudes diu que «hi ha indicis de major antiguetat». Concreta els principis del patrimoni en un vilar integrat per aquelles terres d'alou, repartides en tres peces, d'unes deu quarteres de sembradura, amb capacitat per a pasturar-hi uns quaranta caps de bestiar entre el de llana i el de pel, tot fent constar que «en totes les coses s'ha de tenir en compte més la antiguetat que llur grandesa, doncs aquella i no aquesta, és la que les fa més apreciables».

Des d'aquesta data de 1203, començament cert de la genealogia, sabem que va creixent el primitiu alou familiar, per les compres i adquisicions consecutives que realitza la llarga successió d'hereus, moguts sempre pel noble afany d'engrandir la casa.1

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)