Noguer, Martirià

Vist: 2913
Cognoms i Nom:

 MARTIRIÀ DE NOGUER

Data Naixement:
 ??  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Agustí Noguer TriasAgustí Noguer Trias
 
Mare:
 Margarida  
Espós /Esposa:
 Margarida Serra, filla de Tomàs Serra, de Castellfollit  
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
 Fill    Bernat Noguer Serra, Hereu del Noguer de Segueró  
 Filla    Catarina Noguer SerraCasat al mas Perer de Beuda  C.M. 31-7-1506
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Consta  a l'heretament de 27d'agost de 1473, notari Joan de Llargafulla, de Castellfollit. Signa el seu testament el 31 de juliol de 15161.

Comprà tres cases a la sellera de Segueró i obtingué el privilegi esmentat de convocar Sometent, en premi i remuneració del qual servei, el Rei prenía a ell i a tots els seus descendents per línia recta, sota la seva especial salvaguarda i protecció, eximint-los de pagar cap impost reial ni cap altres qualsevols drets, pagues o tributs.1

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)