Noguer, Pere de (1275)

Vist: 3170
Cognoms i Nom:

 PERE NOGUER

Data Naixement:
 ??  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Ramon de Noguer
 
Mare:
 ??  
Espós /Esposa:
 ??  
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
 Fill    Barcelona de Noguer  
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:
És citat en una venda que Pere Cases, de Segueró, feu a Pere Anglada Prevere, Domer de Maià, dels censos que rebia de Casa Noguer per la Senyoria directa del camp de «La Coma»1
Not. Besalú Brugués, de Sant Pere de Besalú, de 9 de març de 1275

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)