Noguer, Narcís de (1394)

Vist: 3151
Cognoms i Nom:

 NARCÍS DE NOGUER

Data Naixement:
 ??  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Marc de Noguer
 
Mare:
 Elisenda  
Espós /Esposa:
   
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
       
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:
Doctor en Lleis, Jutge Ordinari de la Vila de Besalú i el seu districte. 17-3-13941

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)