Noguer, Montserrat (1590)

Vist: 2826
Cognoms i Nom:

 MONTSERRAT NOGUER

Data Naixement:
 ??  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Pere Noguer Batlle
 
Mare:
 Antiga  
Espós /Esposa:
   
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
 
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Donació de Dot del 23 d'agost de 1590, Notari Bartomeu Canela, de Crespià1.

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)