Noguer, Margarida (1561)

Vist: 2767
Cognoms i Nom:

 MARGARIDA NOGUER

Data Naixement:
 ??  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Pere Noguer Batlle
 
Mare:
 Antiga  
Espós /Esposa:
 Joan Aiguaviva, de Segueró  
Data de Casament:
 C.M. 26-8-1561, Not.Baldiri Ceravosa, Canonge de Lledó  
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
 
Data Defunció: 
   
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Consta a la genalogia de D. Fernando Viader1.

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)