Noguer i Barceló, Maria Àngela

Vist: 2674
Cognoms i Nom:

 MARIA ÀNGELA NOGUER I BARCELÓ

Data Naixement:
 4-12-1659  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Felicià Noguer i Arrufat
 
Mare:
 Paula Barceló i Cols  
Espós /Esposa:
   
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
 
Data Defunció: 
Traslladada a Segueró i sepultada el 12-10-1693  
Lloc de Defunció:
 Girona, convent de Santa Clara  
Notes:

Visqué a Barcelona acompanyant al seu germà Francisco.1

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)