Noguer i Barceló, Martí

Vist: 2847
Cognoms i Nom:

 MARTÍ NOGUER I BARCELÓ

Data Naixement:
 2-3-1668  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Felicià Noguer i Arrufat
 
Mare:
 Paula Barceló i Cols  
Espós /Esposa:
   
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
 
Data Defunció: 
 23-3-1685  
Lloc de Defunció:
   
Notes:

Llicenciat.1.

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)