Noguer i Barceló, Francisco

Vist: 2941
Cognoms i Nom:

 FRANCISCO NOGUER I BARCELÓ

Data Naixement:
 24-6-1655  
Lloc de Naixement:
 Segueró  
Pare:
 Felicià Noguer i Arrufat
 
Mare:
 Paula Barceló i Cols  
Espós /Esposa:
   
Data de Casament:
   
Fill/Filla
 Data Naixement
 Nom
Altres Dades
       
 
Data Defunció: 
 5-4-1688  
Lloc de Defunció:
 Barcelona  
Notes:

Doctor en Filosofia i Lleis. Canonge de la Seu de Girona1.

Vivia a Barcelona acompanyat de la seva germana Mariàngela. Com a Síndic del Capítol de Girona, residia a la capital del principat a fí de poder atendre millor els assumptes de l'esmentat Capítol. Fou home de gran capacitat i intel·ligència en tota mena de negocis. En testament del 27 de març´de 1688, davant el notari Esteve Cols de Barcelona, deixà manat que es fes del seu peculi la capella i altar del Sant Crist de la parròquia de Segueró, com efectivament es complí, les quals obres costaren 696 lliures. En aquest mateix altar deixà fundades moltes misses i aniversaris. Morí a Barcelona i el seu cos fou traslladat a Segueró i enterrat en la sepultura d'aquella capella del Sant Crist, tal com en el testament disposava que es fes1.

1Treball sobre la nissaga que D. Fernando Viader Gustà publica a la II Assemblea dEstudis sobre el Comtat de Besalú

Genealogies de les que forma part:
Noguer de Segueró

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)